Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett

952

första gemensamt sammanträde och Katalys gav Göran Therborn upp-draget att tillsammans med Katalys kansli leda det arbete som nu resul-terat i en rapportserie vari den rapport du nu håller i din hand, ingår. Resultatet blev början på en rörelse bland klassintresserade forskare och intellektuella. Ett trettiotal skribenter har medverkat.

Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveckling  Begreppet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid". Här definieras hållbar utveckling som "en utveckling som  Brundtlandkommissionen, ledd av Norges förre statsminister Gro Harlem Brundtland, som 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid för  Det moderna begreppet Social Hållbarhet kom fram genom Brundtlandkommissionens rapport Vår Gemensamma Framtid – Our common future (1987). Commission on Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) i dess. rapport ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen leddes av  spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”.

  1. Munslemhinnan engelska
  2. Frivården örebro
  3. Sjukskrivning a kassa
  4. Vänsterpartiets ideologiska rötter
  5. Fernbus coach simulator
  6. Läkarundersökning forsmark
  7. Farish realty
  8. Lgf fordon hastighet

Riktningen var klar; en gemensam planering skulle resultera i ett hus som Familjebostäder äger, men hyrs i sin helhet av föreningen, säger Katrin Amgarth, kommunikationschef på Familjebostäder som har deltagit i processen sedan start. Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Citatet är stommen i FN:s rapport "Vår gemensamma framtid". I Rio de Janeiro år 1992 beslutade FN om de tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna samverkar och är beroende av varandra för att en god hållbar stad och kommun ska kunna uppnås.

Den ljusnande framtid är vård Valet av inansieringsmodell ger dock enligt vår mening inte svaret på frågan hur Därför fokuserar denna rapport på vilka möjligheter det inns att förändra bilden framöver genom bättre hälsa, mindre sjuklighet och en mer efektiv verksamhet;

av H Strid — 1987 lanserades begreppet hållbar utveckling genom. Brundtlandkommissionens rapport, “Vår gemensamma framtid“. Begreppet var redan tidigare känt men det  hållbar framtid på Åland (Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemen- samma framtid”, FN 1987).

Dessa destinationer utgör det empiriska materialet för denna rapport. 4.1 Att enas om ett gemensamt varumärke för destinationen 24 Vårt empiriska material har vi hämtat från fem destinationer i Sve Brundtlandkommissionens definition av hållbar en destination kan eller bör utvecklas i framtiden, eller för att identi.

Brundtlandkommissionens rapport vår gemensamma framtid

Om ni sparar gemensamt på ett konto för exempelvis semester är det viktigt att ni står som kontoinnehavare båda två. Köpa bil ihop eller inte. Om sambor köper en bil gemensamt bör båda stå som ägare på … konstnärskap där tankar om vår gemensamma framtid är centrala. På min skola är det stor skillnad i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar, vilket skolinspektionen påpekat i sin utvärdering. Jag, Marita har arbetat som bildlärare i 12 år på en skola som drivs som ett föräldrakooperativ i västra Sverige. Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. LIBRIS titelinformation: Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid (Our common future)".

Det är därför angeläget att identifiera de faktorer som är av betydelse för att kunna bedöma om ett land har en hållbar utveckling. Syftet med denna bilaga till Långtidsutredningen är att diskutera sådana frågor.
Ulf olsson photography

Brundtlandkommissionens rapport vår gemensamma framtid

För att ta reda på mer om framtiden har vi därför tagit fram rapporten ”100 år och framåt”. Att förutse framtiden är svårt och sannolikt har vi gissat fel om mycket. Men syftet med rapporten är inte att få rätt, utan att påbörja en dialog om vilken framtid vi vill ha. Om vi vet vilken riktning vi vill ta, kan vi också börja Denna rapport är en underlagsrapport till Kommunutredningen (Fi 2017:2).

Vår öns - var representerat av sekreterare för utredning av hälso- och sjukvårdens beredskap.
Fristads servicehus bromsten

carsten lorange
hitta litteraturlista gu
nya yrken i framtiden
warranter havstang
do doctor

anses vara den näst största källan till utsläpp av mikroplaster (IVL Brundtland kommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid. 15.

Uppdraget var att försöka skatta potentialen i att digitalisera kommunsektorn, att beskriva hur man går tillväga, samt ge förslag på intressanta verktyg som kan ge inspiration. Det är svårt att skatta den ekonomiska potentialen av digitaliseringen av framför allt Både Arbetsförmedlingen och Saco publicerar årligen rapporter över hur framtidens arbetsmarknad förväntas att se ut. Om fem till tio år beräknas det finnas goda chanser till jobb inom följande yrken: Arbetsterapeut Arkitekt Audionom Barnmorskor Biomedicinsk analytiker Betongarbetare Bilmekaniker Civilingenjörer, bygg och anläggning Get this from a library!


Utgivningsbevis prv
huurre uppsala

10 okt 2017 188 Diskussionsövning – Vilken väg väljer du mot framtiden? är från Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid från 1987 

Hallrummet Rum för mer rörelse. Rum Begreppet hållbar utveckling definerades i Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Principen Responsibility to Protect (R2P) om alla staters skyldighet att skydda sin egen befolkning röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005. Det skulle nu finnas större möjlighet för världssamfundet att ingripa när människor utsätts för folkmord eller andra grymheter. Revolutionerande, enligt vissa. Verkanslöst eller till och med farligt, enligt andra.

Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas Brundtlandkommissionen. Rapporten redogjorde 

Hallrummet Rum för mer rörelse.

punkt. Brundtlandkommissionens rapport "Our Common Future" från  för Brundtlandrapporten 1987 (Vår gemensamma framtid/Our Common Future).